Disclaimer

1.Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

2.Sitesupplies spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

3.Sitesupplies verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

4.Sitesupplies is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

5.Sitesupplies mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beeindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Sitesupplies is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beeindiging.

6.Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

7.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

8.Sitesupplies behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

9.U zult Sitesupplies, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

10.Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot Sitesupplies.

11.De Sitesupplies site kan hyperlinks of banners bevatten welke toegang geven tot sites van derden. Sitesupplies kan geen controle uitoefenen op datgene wat op deze sites wordt vermeld of aangeboden. Op deze sites gelden de privacyregels en voorwaarden zoals gesteld door die betreffende site.

12.Het is niet toegestaan om de inhoud, of delen hiervan, van de site te gebruiken zonder nadrukkelijke toestemming van de oprichters van Sitesupplies.

13.Sitesupplies staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 24493036, het BTW nummer is NL180458565B01.